Ana Sayfa Bilim ve Teknoloji, Dünya, Eğitim, Ekonomi, Genel, Gündem, Magazin, Sağlık, Siyaset, Yaşam 24 Şubat 2022 472 Görüntüleme

SİİRT VALİLİĞİ’NDEN HURDA VE İKİNCİ EL MALZEME SATIŞ GENELGESİ

İKİNCİ EL VE HURDA EŞYA ALIM SATIMI KONTROL ALTINA ALINACAK

Siirt Valiliği ikinci el ve hurda eşya alım ve satımı konusunda bir genelge yayımladı.

Vali Osman HACIBEKTAŞOĞLU imzasıyla yayımlanan ve ilgili kurumlara gönderilen genelge şöyle;

“Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve sükûnunu sağlamak, temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Devletimiz kolluk kuvvetleri başta olmak üzere görevli tüm kurum ve kuruluşları vasıtasıyla toplumun huzur ve sükûnunu bozan unsurlarla mücadele etmek için her türlü tedbiri almaktadır.

Vatandaşlarımız için maddi/manevi zararlara ve suç kaygısının artmasına neden olarak genel asayişi olumsuz etkileyen hırsızlık olayları, kolluk birimlerimizce alınan önlemler ve olayların aydınlatılmasında gösterilen gayretler sayesinde son dönemlerde azalma eğiliminde olsa da ülkemizde hala en sık karşılaşılan asayiş olayları arasında yer almaktadır.

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım/satımı hırsızlığın neden olduğu maddi/manevi zararları artırmakta ve adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 165’inci maddesinde “Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü ile suç olarak düzenlenmiş olmakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alım/satımının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır.

Ayrıca tüm dünyayı ve ülkemizi hedef alan, toplumsal güvenlik sorunu da olan uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı ve bununla bağlantılı suçlar, toplumsal yapımıza ve millî ekonomimize büyük zararlar vermekte, toplumsal gelişmenin önünde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanan kişilerin tüm hayatı, uyuşturucu bulma ve kullanma üzerine kurulmuş olup, söz konusu maddelerin temini için sık sık hırsızlık olaylarına karıştıkları, çalıntı malları ikinci el piyasasında satarak uyuşturucu/uyarıcı madde teminine yönelik gelir elde etme arayışında oldukları ve bazı ikinci el malzeme alım/satımı yapan işletmelerin/kişilerin de uyuşturucu/uyarıcı madde tedarikinde/satışında bulundukları görülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 48 inci maddesine göre “… Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.”

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.”

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.”,

Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”,

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; “ Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.” Hükümleri bulunmaktadır.

Bu itibarla, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla;

1- Hurda alım/satım faaliyeti gösteren kişi/firmaların tespit edilerek hırsızlık suçuna konu eşya/malzeme alım/satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınması,

2- 18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmaması,

3- İkinci el eşya/malzemelerin alım/satımı sırasında kişilerin kimlik bilgilerinin alınması, ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesinin istenilmesi,

4- Hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren, hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir, Ek-2’teki İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi’nin tanzim edilmesi,

5- Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması,

6- Hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması,

7- Hurda ve ikinci el eşya/malzeme alım/satımı yapan iş yeri/işletmelerin iç ve dış kısmını görecek şekilde güvenlik kamera/kayıt sisteminin kurularak çalışır vaziyette olmasının sağlanması,
8- Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu, bilgisayar, tablet,  televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirten, Ek’teki İkinci El Malzeme Alım Satım  Belgesi’nin tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi,

9- Kolluk/zabıta birimleri başta olmak üzere yetkili birimlerce hurda/ikinci el malzeme alım/satımı yapılan yerlerin denetimlerine ağırlık verilerek, ruhsatsız ve/veya ruhsatlı olduğu halde hırsızlık malı alımı/satışı yaptığı tespit edilen iş yeri/kişiler hakkında ilgili birimlerle koordineli şekilde adli/idari işlemlerin yapılması,

10- Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi,

11- Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla özellikle vatandaşla buluşma toplantılarında/esnaf ziyaretlerinde hırsızlığa konu eşya/malzemenin alım/satımının suç olduğu konusunda bilgilendirmenin yapılması, konu ile ilgili hazırlanacak el broşürü, afiş vb. materyallerin vatandaşlarımızın görebilecekleri alanlara asılması/dağıtılması,

Hususlarına riayet edecektir.

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.

Bu Genel Emir yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 02/04/2021 tarihli ve 2021/02 nolu Genel Emir (İkinci El Malzeme Alım/Satımları) yürürlükten kaldırılmıştır.”

İlanen Tebliğ Olunur.

 

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hazır Site by Uzman Tescil