12° Parçalı bulutlu

SİİRT VALİLİĞİ SOKAĞIN TEHLİKELERİNE MARUZ KALAN ÇOCUKLARIN KORUNMASI AMACIYLA GENELGE YAYINLANDI

Arşiv - 10 Ağustos 2019 12:00 A A

Kentleşme ve nüfusun hızlı artışı ile ülke içi ve dışı göç etkisiyle sokaklarda çalışan, çalıştırılan, yaşamak zorunda kalan çocukların sayısının giderek arttığı görülmektedir. Sağlıklı ve sıcak aile ortamının huzurunu yaşamak yerine, örgün eğitime dahil olabilecek yaştaki çocukların, okul yerine sokağın bilinmeyen ve risklerle dolu ortamında bulunmaları, kişiliklerinin oluşma aşamasında sokağın etkisinde kalmaları çocukların, ailelerinin ve nihayetinde toplumun çözülmesine ve pek çok tehlikenin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

İlimizde de özellikle sayıları giderek artan sokakta çalışan, çalıştırılan çocukların durumu Valiliğimizce müşahede edilmektedir. Bu durumun ilimiz açısından da genel bir sorun haline gelmemesi, bugüne dek ortaya çıkan ve çıkması muhtemel olan münferit sorunların çözümü için kurumlarımızca başlatılan çalışmalar devam etmekte olup, yeni tedbirlerin alınması ve çalışmalara yeni bir ivme kazandırılması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

1) Çocukların her ne şekilde olursa olsun (hurda toplama, çöp toplama, mendil satma, su satma, sakız satma, araba camı silme vb) sokakta çalışmaları veya çalıştırılmaları Valiliğimizce yasaklanmıştır. Bu hususla ilgili olarak;

a) Sokakta çalıştığı-çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar Belediye Zabıta Ekipleri, Güvenlik Güçleri tarafından tespit edilerek, muhafaza altına alınacak, muhafaza altına alınan çocuk veli/ vasi veya birinci dereceden yakınlarından birine teslim edilecektir.

b) Çocuğunu teslim almak üzere gelen yakınına çocuğun sokakta çalışması/ çalıştırılmasını yasaklayan mevzuat hükümleri ve Valilik Kararı tebliğ edilerek tekrarı halinde uygulanacak yasal işlemler hakkında bilgi verilecektir. Çocukla ilgili yürütülen işlem ivedilikle ilgili Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ ne aktarılacaktır.

c) Çocuğun Sosyal Hizmet Merkezi Meslek Elemanlarınca ailesine ziyaret gerçekleştirilecek, ailenin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet modelleri kapsamında gerekli müdahalelerde bulunulacaktır.

d) Çocuklarının sokakta çalıştığı ikinci kez tespit edilen ailelere teslim sırasında İdari para cezası uygulanacaktır.

e) Çocuklarını sokakta çalıştıran ailelere gerekli tebligatlar yapılmakla birlikte tekrarında idari para cezası verilecek, haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Yapılan işlemler vakanın tespit edildiği Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ ne ivedilikle bildirilecektir. 2) Sokakta çalıştığı/ çalıştırıldığı Belediye Zabıta Ekipleri ve/ veya Güvenlik Güçlerince tespit edilen yabancı uyruklu çocuklar, muhafaza altına alınarak ivedilikle gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ ne, veri havuzuna işlenebilmesi için İlgili Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ ne bildirilecektir. İl Göç İdaresi Müdürlüğü söz konusu çocukların aileleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem başlatacaktır.

3) Siirt ili genelinde 18 yaşından küçüklere kanunca yasaklanan tekel ürünleri, sigara, alkollü her türlü madde ve keyif verici maddelerin ve kanunda yasaklanmayan koklamak suretiyle bağımlılık yapan çakmak gazı satışı yapılmayacaktır. Bu konuda Güvenlik Güçlerince ilgili işletmelere tebligat yapılacaktır. Bu ürünlerin satışını yapan müessese çalışanları ve

sahipleri ile bu maddeleri satın alan 18 yaşından küçüklerin veli veya vasilerine ceza uygulanacaktır.

4) Her türlü kimyevi uyuşturucu veya psikotrop maddelerin kullanım amacı dışında kullanılmaması, amacı dışında kullanan kişilere ya da aracılara, ve özellikle 18 yaşından küçük olanlara her ne amaçla olursa olsun satışı, muhafaza için verilmesi, taşıttırılması yasak olduğundan Güvenlik Güçlerince ilgili iş yerlerine gerekli tebligatlar ve devamında takibi yapılacaktır. 5) On sekiz yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında vb eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde, umuma açık yerlerde ve benzeri yerlerde çalıştırılamayacaktır. Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’ leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacı ile kullanılmayacaktır. 6) Çocuklara sokakta dilencilik yaptırılması yasak olup, sokakta dilendirilen çocuklar hakkında Madde 3 te yer alan hizmet prosedürü uygulanacak olup ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5. Maddesi gereği işlem yapılacaktır. 7) Eğitim haklarından yoksun kalan ya da kalma riski yaşayan sokakta çalışan çocuklara yönelik olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce;

a) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde ki yetkisini kötüye kullanarak; ilköğretim çağındaki çocuklarını okula göndermeyen, okula kayıtlı çocuğunu sene içinde devam ettirmeyen, bu hususta ihmali görülen ailelere de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tebligat yapılmakla birlikte 5287 sayılı Türk Ceza Kanununun 232. maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır.

b) İlimizde sokakta çalışan çocuklar konusundaki çalışmalara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezlerinde açılacak ücretsiz mesleki eğitim ve beceri kazandırma kursları ile katkıda bulunulacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla ortak açılacak ve yürütülecek bu kurslara özellikle Valilik Kararı kapsamına giren çocukların katılımının sağlanması için her türlü önlem alınacaktır.

c) Cazibe Merkezi haline gelen internet cafe ve oyun salonlarının risklerinden çocukları ve gençleri korumak amacıyla Güvenli İnternet Kullanımı hakkında okullarda bilgilendirme faaliyetlerine önem verilecektir.

d) Okula kayıtlı olup, sosyo-ekonomik yoksulluk çektiği tespit edilen çocukların bilgileri Rehberlik Servislerince hazırlanacak Durum Değerlendirme Raporu ile İlgili Sosyal Hizmet Merkezlerine iletilecektir.

8) Sokakta çalışan çocukların okul dışındaki vakitlerini değerlendirebilmek, kendilerini geliştirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce ücretsiz spor kursları açılacaktır. Açılacak kurslara özellikle bu kapsama giren çocukların katılımını sağlamak için her türlü önlem ve teşvik edici tedbirler alınacaktır.

9) Sokakta çalıştığı/ çalıştırıldığı tespit edilen çocukların bilgisi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ ne bildirilecek olup, İl Sağlık Müdürlüğünce;

a) Madde bağımlısı çocukların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonuna yardımcı olmak üzere çalışmalar başlatılacaktır.

b) Yabancı Uyruklu çocukların sağlıkla ilgili takipleri yapılacaktır.

10) İlimizde sokakta çalışan veya çalıştırılan çocuk sorunu ile mücadele etmede en önemli önleyici davranış şekli bu çocukların satmış oldukları malzemeleri almamak sureti ile yapılacaktır. Bu nedenle; bu çocukların sattıkları malzemelerin alımının engellenmesi için ilgili STK, Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek toplumsal duyarlılık ve farkındalık yaratacak projeler üretilmesine öncelik verilecektir.

11) Sokakta çalışan çocukların rehabilitasyonuna yönelik hazırlanan İl Eylem Planında ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Her kurum belirtilen işbirlikleri çerçevesinde kendi görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde yükümlü kılınmıştır. Kurumlar yürüttükleri çalışmalar hakkında 3 ayda bir Valilik Makamına bilgi vereceklerdir.

12) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi gereğince Valiliğimizce hazırlanmış 2019/2 sayılı Karar ve bu genelgede belirtilen hususlara aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişilere, kamu düzenini ve esenliğini bozan çocukların veli vasi ya da kanuni temsilcisine ve bu çocuklardan hizmet ve mal satın alanlara, idari emir ve işlemlere aykırılıktan dolayı, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 33. Maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem uygulanacaktır.

13) 14/06/2012 tarih ve 1079 sayılı Genelge (2012/01) yürürlükten kaldırılmıştır.

SİİRT VALİLİĞİ

Arşiv - 12:00 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Siirt AK Parti’de Temayül başladı
  AK Parti’de 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi temayül yoklaması yapılıyor. Delegeler, online (çevrimiçi) yapılacak temayülde aday adayı olan 35 aday arasında 3 isme oy kullanacak. Aday belirlemede bir kriter olan temayül sonuçları daha sonra yöneticiler tarafından parti genel merkez seçim işleri birimlerine aktarılacak. Geçmiş yıllarda temayül öncesi aday tanıtımının yapıldığı toplantıda kürsüye […]
 • 02
  Emekli Güvenlik Korucuları maaşlarının en düşük emekli maaşı ile eşitlenmesini İstiyor.
  2017 yılında Önce emekli olan Güvenlik Köy Kurucuları (Eski ismi Köy Kurucuları) SSK’ları o dönemde yatmadığı için o dönemde ve öncesinde emekli olan Güvenlik Korucuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatları ile 2023 Ocak ayında başlamak üzere en düşük emekli maaşı 5500 TL olacak demesine rağmen maalesef hala 4000-4800 TL arasında emekli maaşı alan emekli Güvenlik […]
 • 03
  Siirt’te Yeşilışık iletişim -2 Vodafone Şubesi Açılışı Yapıldı
  Baykan ilçemizde yıllarda beri Yeşilışık iletişim adı altında Vodafone Şubesi bulanan hemşerimiz Taner Yeşilışık Siirt’te açtığı Yeşilışık iletişim 2.ci Vodafone Şubesi’nin açılışı yapıldı. Güreş Caddesinde hizmete giren Yeşilışık iletişim-2.Vodafone Siirt Şubesi Siirtlilerden ilgi görmesi bekleniyor. Sahlbi Taner Yeşilışık ışık olan Yeşilışık iletişim-2 Vodafone Şubesi açılışı AK Parti İl Başkanı Av. Ekrem Olgaç,Baykan eski Belediye Başkanı […]
 • 04
  Seyda Molla Mazhar EVRENSEL geçirdiği Covid-19 rahatsızlığından dolayı vefat etti.
  Gavs-ı Kasrevi Hz Seyyid Abdulhakim EROL ( El Hüseyni) ve Şeyh Muhyeddin EVRENSEL Havili Hz.’nin torunu, Gavs-i Sani Hz. Şeyh Abdulbaki EROL’un Halife’si olan Seyda Molla Abdurrahman EVRENSEL Hz.’nin evladı ve Halife’si Seyda Molla Mazhar EVRENSEL Tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  07.11.2020 Cumartesi günü gece saat 23.30’da Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. evvelki gün 08 […]
 • 05
  Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor
  DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında meddah Yusuf Duru, sevenleriyle buluştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın "Diyarbakır'da Ramazan Bir Başka" mottosuyla başlattığı, sevilen isimleri vatandaşlarla buluşturduğu etkinlikler, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Meddahlığın son temsilcilerinden biri olan Duru, halk hikayeleri, […]
 • 06
  Depremin ardından Adıyaman'a ilk turist kafilesi Güney Kore'den geldi
  ADIYAMAN (AA) – Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen ilk turist kafilesi, törenle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Turizm Haftası kapsamında Güney Kore'den kente gelen turistlere Adıyaman Havalimanı'nda çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Demircan, törenin ardından gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 56 gün geçtiğini, bu sürede Adıyaman'da […]
 • 07
  Botan Vadisi eşsiz manzarasıyla büyülüyor
  Siirt’te yer alan ve doğal güzellikleri barındıran Botan Vadisi Milli Parkı, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.
 • 08
  Şanlıurfa'da av yasağı toplantısı gerçekleştirildi
  ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'nın Hilvan Kaymakamlığı tarafından 1 Nisan'da başlayan avlanma yasağı ilişkin toplantı düzenlendi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Coşkun Doğan başkanlığından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hilvan Avcılar ve Atıcılar Derneğinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ekosistemin korunması ve kaçak avcılıkla alınan tedbirler görüşüldü. Açıklamada görüşlerine yer verilen […]
 • 09
  Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
  ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yaptığı kontrollerde şüphe üzerine K.Y'yi durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 6 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, K.Y'yi gözaltına aldı.
 • 10
  Bakan Kurum, Kalkınma Öncelikli Kentleşme Çalışmaları Toplantısı'nda konuştu:
  ANKARA (AA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın depremde zarar gören kent merkezlerinin, Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) çalışmalarıyla yeniden inşa edileceğini belirterek, "Projelerin her biri bir mimar tarafından sahiplenilecek ve her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak." dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum'un başkanlığında, KÖK Çalışmaları […]
 • 11
  Van'a yerleştirilen depremzedeler Kedi Villası'na bıraktıkları hayvanlarını almaya başladı
  VAN (AA) – MESUT VAROL – Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından geldikleri Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Van Kedi Villası'na hayvanlarını bırakan aileler, kedilerini almaya başladı. Depremler nedeniyle yıkımın yaşandığı illerden kurumlar aracılığıyla ya da kendi imkanlarıyla kente gelen, otel, yurt ve evlere yerleştirilerek ihtiyaçları karşılanan […]
 • 12
  Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı
  GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Ekipler, 4 adres ve 2 araçta yaptıkları aramada 375 gram sentetik uyuşturucu, 101 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 8 gram eroin […]
 • 13
  Jandarma güvenliğini sağladığı çadır kentte oyunlar oynadığı çocuklara moral veriyor
  ADIYAMAN (AA) – EYÜP ELEVLİ / FİKRET DELAL – Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da görevli jandarma personeli, asayiş ve güvenliğini sağladığı çadır kentte çocuklar başta olmak üzere afetzedelerle yakından ilgileniyor. Kentte depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören 2 bin 813 kişi, Eğriçay Millet Bahçesi 7 Nolu Çadır Kent'e kurulan 512 çadıra yerleştirildi. Gece […]
 • 14
  Batman'da 500 yataklı hastane yapılıyor
  BATMAN (AA) – Batman'da 500 yataklı yeni devlet hastanenin inşaatına başlanıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, temeli atılan 500 yataklı hastanenin inşaat alanına incelemede bulunarak, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vali Canalp, hastanenin bu yıl Batman'da yapılacak kamu yatırımları içerisindeki en […]

YAZARLARIMIZ

 • İlkbahar Mevsiminde Ne Gibi Değişiklikler Olur

  İlkbahar mevsimi her insan tarafından en çok sevilen mevsimlerden bir tanesidir. Hatta birçok insan en çok ilkbahar mevsimini sevdiğini söylemektedir. İlkbahar geldiği zaman hem insanın ruhunda hem de doğada gözle görülen ve aynı zamanda da hissedilen çok fazla sayıda değişiklik olur. Peki bu değişiklikler nelerdir? Bu ya buna benzeyen kafanızda bazı sorular var ise, bu […]
 • Toplumsal yozlaşma ve toplumların tutumu:

  Toplum içerisinde değer karmaşası oluşması ve zamanla faydacılığın her şeyin önüne geçmesi de etik kurallarının uygulanmasını etkiler. Bu durumu kısaca toplumsal yozlaşma olarak adlandırıyoruz. Kişisel toplumsal düzeydeki çatışmada, toplumsal değerlerden farklı değerlere sahip kişiler toplumun değer sistemine karşı geldiklerinde etik çatışma içinde kendilerini bulurlar. Ayrıca ülkeler arasında değer farklılıklarından dolayı da etik çatışmalar ortaya çıkabilir. […]
 • Ahlak Kavramı Üzerine…

  Sözlüklerde Ahlakın tanımı “insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümü.-kişide huy olarak bilinen nitelik; iyi ve güzel olan nitelikler.” Olarak yer alır. Türk Dil Kurumu Ahlakı ” Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre” şeklinde tanımlar. Ahlâk Arapça’da tabiat, huy gibi mânalara gelen hulk […]
 • Şeyh Osman Türbesi bakımsızlıktan harabeye döndü

  Siirt, Baykan Veysel Karani Beldesi’nde bulunan Bakımı ve denetimi Vakıflar nezdinde bulunan ve Şeyh Osman türbesi olarak bilinen Hz. Veysel Karani aşığı Hz. Veysel Karani ’ye ziyaret için gelen ve Veysel Karani ye ulaşamadan vefat ettiği yerde Türbesi yapılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetim ve  kontrolünde olan Şeyh Osman Hz. yattığı […]

NAMAZ VAKİTLERİ

02.04.2023 12:20:41
× Whatsapp İhbar