BAYKAN'IN SESİ YYN-003084
Ana Sayfa Bilim ve Teknoloji, Dünya, Eğitim, Genel, Gündem, Sağlık, Yaşam 20 Kasım 2020 1866 Görüntüleme

SİİRT TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI DUYURUSU…

İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Siirt ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Siirt İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak. b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak. c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak. ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak. d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve 17’nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde “Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri” şeklinde belirtilen belgelere sahip olmak. e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak. f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak. g) Başvuru yapılan İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.

BAŞVURU USULÜ: Başvuru Yeri: Başvurular, https://siirt.ticaret.gov.tr/ internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sayfasından temini ile Siirt Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 18 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra İl Müdürlüğümüze ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

Başvuru dilekçesine, a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan İl Müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan. c) Adli sicil kaydı belgesi. ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge. d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler. e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri. f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. g) İki adet vesikalık fotoğraf. ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği. h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan. ı) Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyanların eklenmesi gerekir.

İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI: Ayakkabı Satıcısı/Tamircisi, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Bilgisayar Mühendisi, Beyaz Eşya/DTM (buzdolabı, çamaşır makinesı, bulaşık makinesi, fırın vb.), Bisiklet-Şarjlı Bisiklet, Bilgisayar Programcısı, Çanta İmalatçısı, Değerli Taş, Deri Ürünleri, Diğer Elektrikli/Motorlu Ürünler (jeneratör, akü, testere, matkap vb.), Diş Hekimliği (diş tedavisi, implant, protez, ortodonti vb.) , Doktor-Plastik Cerrahi Estetik (burun estetiği, saç ekimi vb.), Elbise Tasarımcısı, Elektrikli Küçük Ev Aletleri (elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, blender, tost makinesi vb.), Elektronik Aletler (cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon, yazıcı, tarayıcı vb.) Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Eşya Değer Tespiti, Fotoğraf Makinesı, Gayrimenkul Değerleme, Gıda, Giyim ve Tekstil, Gıda Mühendisi, Gümüş Eşya ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzellik Hizmeti, Halı-Kilim, Hesap Bilirkişisi (sosyal mali içtimai durum araştırması dahil), Isıtma ve Havalandırma Cihazları (kombi, klima, şofben, elektrikli ısıtıcı vb.), İnşaat-Konut (yapım, tamirat, tadilat), Kâğıt Ürünleri, Kişisel Sağlık Cihazları (işitme cihazı, tansiyon aleti vb. ), Kozmetik Ürünler, Kuyumcu, Makine Mühendisi, Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.), Motosiklet–Şarjlı Motosiklet Optisyen, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv (mekanik, motor, elektrik-elektronik, otomobil parçası, tamir, araç değer kaybı vb.) Parfümeri, Parke, Petrol ve Ürünleri, Saat Satıcısı/Tamircisi, Sıhhi Tesisat, Sigortacılık, Takı Tasarımcısı, Terzi, Unlu Şekerleme İmalat, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.

· BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir. Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir. YEMİN: Sicile ve listeye kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki dosyasına eklenir. LİSTELERİN İLANI: Yemin beyanı alınan bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Siirt Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.

Siirt Ticaret İl Müdürlüğü

T.C.

… VALİLİĞİ

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER:

 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ:

ÖĞRENİM DURUMU:

MEZUN OLDUĞU OKUL,

BÖLÜMÜ VE TARİHİ:

 

DENEYİM VE UZMANLIK BİLGİLERİ:

TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI VE FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİ (YIL VE AY):

MESLEK İÇİ

EĞİTİMLER:

MESLEKİ VE AKADEMİK

ÇALIŞMALARI:

 

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

YERLEŞİM YERİ ADRESİ:

İŞ YERİ ADRESİ:

TELEFON VE CEP

TELEFONU:

E-POSTA:

E-TEBLİGAT ADRESİ:

(Varsa, ilgili vergi dairesinden

alınmış olan elektronik

tebligat adresi yazılacaktır.)

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ:

BANKA ADI:

IBAN NUMARASI:

 

AÇIKLAMALAR:

1- Bu form eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır. 2- Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere Ticaret İl Müdürlüğünde kalacaktır. 3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır; bilirkişilik sicili ve bilirkişi listesine kayıt edilmişlerse sicil ve listeden çıkarılırlar. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

 

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin ve bu başvuru formuna eklediğim belgelerin doğru olduğunu, bunların gerçeğe aykırı bilgileri içermesi halinde başvurumun geçersiz sayılacağını ve böyle bir durumda herhangi bir hak talebim olmayacağını kabul ve taahhüt ederim. Tarih, İmza, Adı ve Soyadı:

 

BAŞVURU NO:

ONAYLAYAN BİLGİLERİ

VE İMZASI:

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hazır Site by Uzman Tescil