Ana Sayfa Bilim ve Teknoloji, Dünya, Eğitim, Ekonomi, Genel, Gündem, Sağlık, Siyaset, Yaşam 2 Temmuz 2020 741 Görüntüleme

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.07.2020 tarihinde saat 14:00’da Vali Osman HACIBEKTAŞOĞLU Başkanlığında toplandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.07.2020 Tarihli 47 Sayılı Kararı

02.07.2020

Karar Tarihi:01.07.2020

Karar No: 47

Konu: Covid-19  İle Mücadele Kapsamında Alınacak önlemler.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.07.2020 tarihinde saat 14:00’da Vali Osman HACIBEKTAŞOĞLU Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

ALINAN KARARLAR;

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca kişiler ya da kuruluşlar tarafından yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde Covid­19 salgınına yönelik tedbirlere uyulması büyük önem taşımaktadır. Yardım topla-ma faaliyetinin kapsayacağı il ve ilçe durumuna göre izin vermeye yetkili merciler olan Vali ve Kaymakamlarımızca yardım toplama izni başvuruları değerlendirilirken, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun “Başvurunun incelenmesi ve izin” başlıklı 9’uncu maddesinde yer alan “İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin önemi yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır” hükmü doğrultusunda;

a)  Zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması ve Covid­-19 salgınının  bulaşıcılı-ğının kontrol altında tutulması bakımından konut, işyeri veya arazilerin dolaşılarak ayni ve nakdi yardım (örneğin ayni olarak mahsul edilmiş zirai ürün toplanması vb.) istenilmesi yöntemlerinin sosyal izolasyona ve mesafe kuralına aykırılık oluşturup oluşturmayacağı,

b) Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebi- yet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin Covid­-19 salgınının yayılma riskini artırıp artırmayacağı, yönünden değerlendirilmesi, öte yandan, 2860sayılı Kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerin de başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Korona-virüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve kural-lara uyulmasına,

2- 31.07.2020­- 03.08.2020 tarihlerinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında

özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid­-19 salgın .sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla……… aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

a) İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim        kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır.…………………………………………

b) Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerleri-nin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.

c) Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün oldu-ğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.……….

ç)Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.

d) Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak       amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.

e) Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.

f)Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir.

g)Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

3- Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren bahsi geçen işletme- lerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yer-leri ile alışveriş merkezleri) çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştır;

belirtilen işletmeler genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabileceklerdir.

4- Hayatın her alanı için geçerli olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her faaliyet alanına yönelik belirlenen kural ve esaslara gerek işletmeler gerekse vatandaşlarımız tarafından riayet edilmesi salgınla mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede;

a)Berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler,pazar yerleri, sos-yete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler, lokanta, restoran, kafe kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi,sahil bantları, park/piknik alanları vb. yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu,hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri, düğün ve nikah yapılan yerler,internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerlerinin düzenli olarak denetlenmesine,

b)Denetim planlamasının her bir işyeri ya da mekânın ayda en az bir kez denetlenecek şekilde yapılmasına,

c)Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesi,

ç) Gereksiz mükerrerliğin ve koordinasyonsuzluğun önlenmesi amacıyla, Covid­19 tedbirleri kapsamında denetimlerin 4. Madde c) bendinde belirtilen denetim ekiplerince ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesine.……….………………

d) Özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına döüşebi-ilecek yeme içme yerleri ile işin doğası gereği günün belli saatlerinde yoğunluk yaşanan işletmeler ile toplu taşıma araçlarında yoğunluk saatlerinde denetimlerin arttırılmasına,

e) Vatandaşların kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanması, ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi  için tüm kolluk birimlerinin uyarılmasına,

5- Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü  sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında, 24.06.2020 tarihi ve 43 No’lu karar ile belirlenen açık alanlarda Cuma Namazının kılınmasının iptal edilmesine,

6- İl ve ilçelerde Müftülükler tarafından belirlenecek olan Camilerde; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen “Cami ve İbadethanelerde Alınacak Önlemler” ile ilgi Genelgede belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla Cuma Namazının kılınmasına,

7- GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

COVİD-19 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonda ve www.tga.gov.tr wep adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen “Güvenli Turizm Serifikası”nın, 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerinde (belediye ve il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.

Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin “Güvenli Turizm Serifikası”nı alabilmeleri için 15/07/2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr wep adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen “Güvenli Turizm Serifikası” koşullarını yerine getirerek sertifika almaları gerekmektedir.

“Güvenli Turizm Serifikası” alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesine karar verilmiştir.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hazır Site by Uzman Tescil