Ana Sayfa Dünya, Eğitim, Ekonomi, Genel, Gündem, Yaşam 20 Kasım 2020 400 Görüntüleme

18.11.2020 TARİHLİ 19161 SAYILI KORONAVİRÜS YENİ TEDBİRLER KONULU GENELGEMİZE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

18.11.2020 TARİHLİ 19161 SAYILI
KORONAVİRÜS YENİ TEDBİRLER KONULU GENELGEMİZE İLİŞKİN
SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1. 20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile
profesyonel veya milli sporcu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?
Cevap 1: Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi
bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını
belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge
verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu
için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını
belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.)
kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
Soru 2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli
midir?
Cevap 2: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz
çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek
olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış
sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.
Soru 3. 65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve
gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest
muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları bu yaş grubu için getirilen
sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?
Cevap 3: Genelge ile gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş
ve üzeri vatandaşlarımızdan işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi
ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.
Soru 4. 20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?
Cevap 4: 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde
belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge
aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Soru 5. Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için
getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesi mümkün müdür?
Cevap 5: 29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına
tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧veya gündüz
bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin
nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.
Soru 6. KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen
sınavlara girecek kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır?
Cevap 6: Genelgemiz ile KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile
refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş
grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.
Soru 7. İnşaat sektörü hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?
Cevap 7: İnşaat sektörü ve çalışanları Genelgenin 5.1/ğ ve 5.2/ğ hükümleri uyarınca üretim ve
imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar için getirilen istisna hükmü kapsamında olduğundan
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.
Soru 8. Hastanelerde (özel hastaneler dahil) bulunan yeme-içme mekanları (kantinler, kafe
vb.) Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi midir?
Cevap 8: Hastanelerde bulunan yeme-içme mekânları (kantinler, kafe vb.) Genelge
kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara (çalışma saatleri, servis yöntemi vb.)
doğrudan tabi değildir. Hastanelerde bulunan yeme-içme yerlerinin çalışma usul ve esasları
hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecektir.
Soru 9. Lokanta ve restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara oteller ve konaklama
tesislerindeki lokanta veya restoranlar tabi midir?
Cevap 9: Oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama
yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek olup diğer lokanta veya restoranlara
yönelik getirilen kısıtlamalara tabi değildir. Ancak oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta
veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamazlar.
Soru 10. Havaalanları içerisindeki lokanta ve restoranlar Genelgede getirilen kısıtlamalardan
muaf mıdır?
Cevap 10: Havaalanları içerisindeki yeme içme mekanları (lokanta, restoran, kafe vb.) sadece
yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla Genelge kapsamında
yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi değildir.
Soru 11. Deniz turizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatlar gezi maksatlı
teknelerine aldıkları müşterilerine yeme-içme amaçlı servis yapabilirler mi?
Cevap 11: Denizturizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatlar gezi maksatlı teknelerine
aldıkları müşterilerine yeme-içme amaçlı servis yapamazlar.
Soru 12. Seyahat acentalarının vermiş olduğu tur, paket tur, konaklama veya transfer
hizmetlerinden yararlananlar genelgenin istisnası kapsamında mıdır?
Cevap 12: Seyahat acentalarının vermiş olduğu tur, paket tur, konaklama veya transfer
hizmetlerinden yararlanan tüketiciler “5.2/u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak,
otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet,
rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler” istisnası kapsamındadır.
Soru 13. Havalimanlarındaki mağazalar (giyim, hediyelik eşya, vb.) 10:00-20:00 saatleri
arasında hizmet sunabilme uygulamasına tabi midir?
Cevap 13: Havalimanlarındaki mağazalar (giyim, hediyelik eşya vb. işyerleri), Genelgenin 1 inci
maddesi ile faaliyet gösterebilecekleri zaman aralığı 10:00-20:00 saatleri arası olarak
belirlenen iş yerleri kapsamında değildir.
Soru 14. Tekel büfeleri marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi midir?
Cevap 14: Tekel büfeleri, Genelgenin 1 inci maddesi kapsamında marketler için getirilen
çalışma saati kısıtlamalarına (saat 10:00-20:00 arası çalışabilme) tabidir.
Soru 15. Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan işyerleri saat
10.00’dan önce satış yapabilir mi?
Cevap 15: Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan işyerleri sadece bu
ürünlerin satışını sabah 08:00-10:00 saatleri arasında gel-al şeklinde yapabilirler.
Soru 16. Azınlık cemaatlerine mensup 65 yaş ve üzeri din adamları, bu yaş grubu için getirilen
sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?
Cevap 16: Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama
öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama
bulunmamakta olup haricen izin alınmasına gerek yoktur.
Soru 17. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için belirlenen sokağa çıkma
kısıtlamasının uygulaması Cuma namazları açısından nasıl olacaktır?
Cevap 17: Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak
isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa
çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa
çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.
Soru 18. Kreşlerde yüz yüze eğitim faaliyetleri devam edecek mi?
Cevap 18: Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla yapılan görüşmeler sonucunda; çalışan annebabaların durumu da göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşlerle
birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerin yüz
yüze eğitim faaliyetlerine devam edebilmeleri gerektiği değerlendirilmiştir.
Soru 19. Sokak hayvanlarının beslenmesi nasıl olacak?
Cevap 19: 30.04.2020 tarih 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında “Hayvan Besleme Grubu
Üyeleri” ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlarımız hafta sonları
uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Önceki sokağa çıkma
kısıtlamalarında olduğu gibi hayvan severlerimiz hafta sonlarında uygulanacak olan sokağa
çıkma kısıtlaması sırasında sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını giderebileceklerdir.
Soru 20. Reklam ve dizi sektörünün çekimlerinin hafta sonu saat 20.00’den sonraya sarkması
nedeniyle kendilerine izin verilebilir mi?
Cevap 20: Reklam ve dizi sektörü ile çalışanları, Genelgenin 5.1/ğ ve 5.2/ğ hükümleri uyarınca
üretim ve imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar için getirilen istisna hükmü kapsamında
olduğundan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.
Soru 21. Pazaryerleri Genelge’de marketler için getirilen çalışma saatleri kısıtlamasına tabi
midir?
Cevap 21: Pazarcı esnafımız, sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazaryerine
nakliyesi/kurulumu bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi değildir. Ancak
pazaryerlerinde 10:00 ila 20:00 saatleri arasında vatandaşlarımıza satış yapılabilecek olup bu
açıdan marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi olacaktır.
Soru 22. Otel rezervasyonu bulunan kişiler sokağa çıkma kısıtlaması süresi içerisinde özel
araçlarıyla seyahat edebilirler mi?
Cevap 22: Otel rezervasyonu bulunan vatandaşlarımız konaklama rezervasyonunun başlangıç
zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu
belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel araçlarıyla seyahat
edebileceklerdir.
Soru 23. Ülkemizde turizm amacıyla bulunan yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasına
tabi midir?
Cevap 23: Turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan yabancı
turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.
Soru 24. Genelge kapsamında faaliyetlerine ara verilen halı sahalarda amatör spor
kulüplerinin antrenmanları ile futbol akademisi çalışmaları yapılabilir mi?
Cevap 24: Amatör liglerin ertelenmiş durumda olması nedeniyle, yeni bir karar alınıncaya
kadar faaliyetleri durdurulan halı sahalarda antrenman yapılamayacağı ve futbol
okulu/akademisi gibi faaliyetlerin devam edemeyeceği değerlendirilmektedir

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hazır Site by Uzman Tescil